Rozwód – ile kosztuje, ile trwa – stawki w 2021 roku | Warszawa

Ile kosztuje rozwód?

Chcąc wyliczyć, ile kosztuje rozwód, musimy zdać sobie sprawę, że na koszty rozwodu składają się odpowiednio:

  • opłaty stałe (koszty sądowe) – obligatoryjne;
  • opłaty za przygotowanie pozwu rozwodowego i reprezentację w Sądzie – jeżeli decydujesz się na pomoc pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata);
  • koszty postępowania dowodowego.

Opłaty stałe związane z postępowaniem:

Opłata stała od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych – wnosi ją Strona, która wszczyna postępowanie tj. składa pozew o rozwód do sądu. Koszt ten sąd może obniżyć i podzielić go na 2 części – po 150 zł na każdego z małżonków. Dzieje się tak, gdy rozwód zostanie przeprowadzony za porozumieniem stron tj. bez orzekania o winie (czyli żaden z małżonków nie zostanie jednoznacznie obarczony winą za rozpad małżeństwa).

W takim przypadku po zakończeniu sprawy rozwodowej, sąd zwraca 300 złotych stronie, która wniosła pozew rozwodowy (powodowi), a na stronę pozwaną nakłada obowiązek zwrotu 150 złotych stronie powodowej. Oznacza to, że każdy z małżonków finalnie jest obciążony opłatą, która wynosi 150 złotych.

Dodatkowe koszty:

Jeżeli jedna ze stron oprócz rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, domaga się podziału majątku (tzw. niezgodnego podziału majątku), to strona ta musi wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 1000 złotych. Natomiast, gdy strony sporu osiągną porozumienie w powyższym temacie, to mogą złożyć wspólny wniosek o podział majątku (zamyka się on w kwocie 300 zł).

Trzeba też pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem rozwodowym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Należy wówczas załączyć do pozwu rozwodowego oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie.

Opłaty za przygotowanie pozwu i reprezentację w Sądzie

W sprawie rozwodowej nie ma obowiązku bycia reprezentowanym przez zawodowego pełnomocnika (radcę prawnego lub adwokata). W sytuacji, kiedy napiszesz pozew samodzielnie i będziesz sama reprezentować się przed sądem, całkowicie unikniesz opłat za przygotowanie pozwu i reprezentację.

Możesz również zdecydować się tylko na napisanie pozwu przez profesjonalistę, a reprezentować siebie sama.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na radcę prawnego / adwokata (pomoc kancelarii) – wynagrodzenie za poszczególne czynności, ustalasz ze swoim pełnomocnikiem indywidualnie.

Najczęściej pobierane jest wynagrodzenie ryczałtowe (z góry ustalona stawka za prowadzenie danej sprawy). Wynagrodzenie takie oscyluje w granicy od kilku nawet do kilkunastu tysięcy złotych za prowadzenie sprawy rozwodowej.

Praktykowane jest równie często pobieranie opłat za każdą rozprawę (zwykle koszt kilkuset złotych za rozprawę) lub wynagrodzenie godzinowe (z góry ustalona stawka za 1 godzinę pracy radcy prawnego lub adwokata).

Najtańszy oczywiście, jest rozwód za porozumieniem stron (tj. rozwód bez orzekania o winie). Wynika to z faktu, iż pozew w takiej sprawie nie wymaga obszernych opisów i powoływania dowodów na okoliczność winy jednego z małżonków. Napisanie takiego pozwu zajmuje mniej czasu, więc jest on odpowiednio tańszy. Z racji tego, że sąd winy nie bada, sprawa trwa krócej – mniej rozpraw, oznacza mniejsze koszty pełnomocnika. Często wyrok o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód jest orzekany na pierwszej rozprawie, co raczej nie ma miejsca w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie.

Dodatkowo, nawet jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się na pierwszej rozprawie, zwłaszcza jeśli małżonkowie są zgodni w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i mają zawarte porozumienie rodzicielskie.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy rozwodowej jest odpowiednio większe, jeżeli pozew o rozwód będzie zawierał dodatkowo orzekanie o winie małżonka.

Koszty rozwodu wzrastają również, kiedy wnosimy w pozwie o dokonanie podziału majątku, alimenty na dziecko lub dzieci, orzekanie o korzystaniu z wspólnego mieszkania stron.

Ciężko więc jednoznacznie określić, ile kosztuje rozwód.

Reasumując, koszty rozwodu zależne są od wielu czynników, od ilości dowodów, a nawet czasu poświęconego na prowadzenie sprawy przez pełnomocnika.

Należy zauważyć również, że jeżeli jesteśmy reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika, obligatoryjna jest wówczas opłata skarbowa od pełnomocnictwa za którą trzeba zapłacić każdorazowo 17 zł.

Koszty rozwodu mogą przerosnąć możliwości finansowe niektórych osób. Osoby w trudnym położeniu majątkowym na podstawie odpowiedniego wniosku, mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wówczas, z racji tego, że odpada najdroższy czynnik, już znacznie mniej kosztuje rozwód.

Ile trwa rozwód?

Od momentu złożenia pozwu na pierwszą rozprawę w Warszawie czeka się od 2 do kilku miesięcy. W czasie pandemii, okres wyczekiwania na pierwszą rozprawę znacznie się wydłużył i wynosi od ponad pół roku do ponad roku. Przy okazji nie jest powiedziane, że wyrok rozwodowy na tej rozprawie już zapadnie.

Czas trwania sprawy o ustanie małżeństwa poprzez rozwód uzależniony jest od tego, czy strony rozwodzą się (upraszczając) zgodnie czy niezgodnie.

Rozwód bez orzekania o winie ma szansę zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Często małżonkowie dochodzą na tej rozprawie do porozumienia co do alimentów, władzy rodzicielskiej nad dziećmi i co do samego rozwodu. W takiej sytuacji sąd najczęściej orzeknie rozwód.

Rozwód z orzekaniem o winie – trwa dłużej. Na okoliczność winy jednego z małżonków w rozpadzie związku, często są powoływani świadkowie. Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia, istnieją kwestie sporne – sąd będzie potrzebował dodatkowego czasu, nieraz dodatkowych rozpraw na zebranie materiału dowodowego, przesłuchanie świadków i wydanie rozstrzygnięcia. Każda rozprawa przedłuża proces rozwodowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

| Warszawa | Kraków | ✎ biuro@rozwod360.pl | ✆ +48 534 34 34 00. | W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, oferujemy konsultacje on-line.

X