Rozwód w pigułce- czyli wszystko, co wiedzieć powinnaś na początek |Rozwód | Warszawa |

Kiedy wziąć rozwód?

Co do zasady możesz żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód w przypadku, gdy między Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza?

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza ustanie między Wami 3 więzi:

  • więzi uczuciowej – w uproszczeniu oznacza to brak uczuć, brak miłości między małżonkami,
  • więzi fizycznej – jest równoznaczne z brakiem kontaktów seksualnych,
  • więzi gospodarczej – oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, wspólne decydowanie o sprawach finansowych, współdzielenie odpowiedzialności za nie, przy czym nie jest tożsama z pozostawaniem we wspólności majątkowej. W praktyce będzie to wspólne płacenie rachunków, ale też na przykład gotowanie obiadu dla drugiej osoby czy zapraszanie jej do restauracji, naprawa samochodu itp.

W trakcie procesu, strona wnosząca pozew udowodnić musi, że wszystkie 3 więzi zostały zerwane.

Możliwe są sytuacje, w których małżonkowie, mimo toczącej się sprawy rozwodowej, czy też po ustaniu związku mieszkają wspólnie w jednym lokalu z konieczności ekonomicznej. Wówczas możliwe jest skompensowanie nikłej więzi gospodarczej przez – mającą większe znaczenie dla oceny zupełności rozkładu związku – intensywność rozpadu wspólnoty uczuciowej i całkowity zanik współżycia fizycznego.

Jeżeli małżonkowie utrzymują ze sobą kontakty seksualne (nawet sporadycznie), więź fizyczna przez Sąd może nie zostać uznana za przerwaną. Oznacza to, że przesłanka zupełnego rozkładu pożycia – nie zostanie spełniona i niemożliwy będzie do orzeczenia rozwód.

Trwały rozkład pożycia oznacza, że małżonkowie nie widzą cienia szans na dalsze istnienie małżeństwa.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Rozwód nie jest dopuszczalny, nawet jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków, jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznegozwłaszcza, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne także wtedy, gdy rozwodu żąda małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa zgody na rozwód drugiego małżonka jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Czy warto przygotować pozew samodzielnie?

Pismo procesowe, jakim jest pozew, zwykle nie należy do prostych – zwłaszcza jeżeli w sprawie występują małoletnie dzieci ze związku małżeńskiego, wchodzą kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów, korzystania ze wspólnego mieszkania stron, ewentualnego zgodnego podziału majątku. Jeżeli w tych kwestiach małżonkowie nie są zgodni – lepiej zasięgnąć profesjonalnej i fachowej pomocy kancelarii, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód.

Trudnym do przygotowania jest również pozew z orzekaniem o winie, gdzie już na etapie pozwu należy wskazać nie tylko fakty, ale przywołać również dowody (w postaci dokumentów, świadków itd) na okoliczność winy drugiego małżonka.

W powyższych powodów, głównie z uwagi na stopień skomplikowania, lepiej nie przygotowywać pozwu samodzielnie, ale skorzystania z oferty kancelarii.

Samodzielne przygotowanie, może wychodzić w grę, gdy mamy tzw. rozwód bez orzekania, w sytuacji gdy para nie ma małoletnich dzieci, nie wchodzą kwestie alimentacji, korzystania ze wspólnego mieszkania, podziału majątku – albo gdy małżonkowie są zgodni w powyższych kwestiach.

Kto może pomóc mi przygotować pozew i reprezentować mnie na rozprawie rozwodowej?

Przygotować pozew o rozwód i reprezentować w sprawach rozwodowych może wyłącznie radca prawny lub adwokat – mający prawo do wykonywania zawodu, czyli radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy odpowiedniej Okręgowej Izbie Radców Prawnych (OIRP) lub adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej (ORA).

Czy Twój radca prawny lub adwokat jest wpisany na listę, sprawdzisz tu: https://rejestrradcow.pl/ lub https://rejestradwokatow.pl/

Sprawy rozwodowe to nie tylko prawnicze wyzwanie, ale także psychologiczne rozgrywki. Dlatego najlepiej, by w sprawie rozwodowej reprezentowała Cię osoba, specjalizująca się konkretnie w prawie rodzinnym, czyli potocznie zwany radca prawny lub adwokat „rozwodowy”.

Właściwa kancelaria radców prawnych czy kancelaria adwokacka wyróżni się spośród konkurencji niemalże wyłączną ofertą dotyczącą prawa rodzinnego i spraw rozwodowych.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania (za porozumieniem stron)?

Orzekając rozwód, Sąd – co do zasady – w wyroku rozwodowym stwierdza, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka stanowi ujemną ocenę moralną jego postępowania, którą Sąd przyjmuje w oparciu o poczynione ustalenia.

Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia na zgodny wniosek stron. W takiej sytuacji następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Rozwód bez orzekania o winie czyli tak zwany rozwód za porozumieniem stron, jest najszybszy i tym samym najmniej kosztownym.

W przypadku jeżeli

Najczęstszymi przyczynami orzekania rozwodów są m. in.:

42 % – niezgodność charakterów małżonków,

22 % – niedochowanie wierności małżeńskiej,

16 % – nadużywanie alkoholu.

Ile trwa sprawa o rozwód?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Pierwszym czynnikiem, który wpływa na skrócenie czasu od złożenia pozwu do wydania wyroku przez Sąd, jest brak orzekania o winie małżonków. Dodatkowo jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i porozumieją się ze sobą w sprawie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów, bardzo często jest tak, że wyrok rozwodowy zapada już na pierwszej rozprawie i kończy się sprawa rozwodowa w I instancji.

W postępowaniu o rozwód lub separację Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania (nie tylko na pierwszej rozprawie) bez wniosku stron, co dodatkowo może przedłużyć postępowanie.

Ile kosztuje rozwód?

Na koszty rozwodu składają się:

  • opłata stała od pozwu w wysokości 600 złotych (zawsze!);
  • jeżeli decydujesz się na radcę prawnego / adwokata (pomoc kancelarii) – wynagrodzenie ustalasz z nim indywidualnie, dodatkowo obligatoryjna jest wówczas opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł
  • jeżeli jedna ze stron oprócz orzeczenia rozwodu domaga się ustalenia podziału majątku (tzw. niezgodny podział majątku), to strona ta musi wnieść dodatkowo opłatę w wysokości 1000 zł;
  • gdy strony sporu osiągną porozumienie, to mogą złożyć wspólny wniosek o podział majątku, który kosztuje 300 zł.

Należy też pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie.

Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W jakim sądzie należy złożyć pozew?

Sąd właściwy do złożenia pozwu o rozwód to Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

W przypadku braku powyższej podstawy, wyłącznie właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – Sąd miejsca zamieszkania powoda (strony, która wnosi pozew do Sądu).

W Warszawie mamy tylko dwa Sądy Okręgowe: Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. W Krakowie natomiast mamy jeden Sąd Okręgowy: Sąd Okręgowy w Krakowie.

Ile się czeka na rozwód (Warszawa | Kraków)?

Odpowiedź brzmi: to zależy!

Na pierwszą rozprawę w sprawach rozwodowych zwykle czeka się w Warszawie i w Krakowie od kilku miesięcy do pół roku. W okresie pandemii ten okres wydłuża się nawet do 1 roku.

Czym innym jednak jest czas upływający od pierwszej rozprawy do zakończenia sprawy tj. do wydania orzeczenia (wyroku). Czas ten zależy od ilości rozpraw. Im mniej „spornych” faktów między Stronami, im mniej przeprowadzanych dowodów – tym mniej rozpraw, tym krótszy czas. Najszybciej kończą się rozwody bez orzekania o winie (czasem nawet na jednej rozprawie), dłużej trwają procesy, gdzie Sąd bada winę choćby jednej ze stron.

Warszawa jest miastem, gdzie rok rocznie rozwodów jest najwięcej w Polsce (z uwagi na liczebność populacji), ale co istotne, wcale nie przypada ich najwięcej na 1.000 mieszkańców tego miasta.

_________________

Decyzja o wniesieniu sprawy o rozwód nie jest łatwa. Jeżeli masz dalsze pytania, potrzebna Ci pomoc, skorzystaj z naszej darmowej porady prawnej. Pomoże Ci radca / adwokat rozwodowy.

Możesz też napisać do nas e-mail. Zespół naszej Kancelarii – specjaliści od spraw rozwodowych, świadczący fachową pomoc prawną, z przyjemnością odpowie na każde Twoje pytanie. W czasie pandemii oferujemy porady prawne ON-LINE.

Znajdziesz nas stacjonarnie w Warszawie i w Krakowie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

| Warszawa | Kraków | ✎ biuro@rozwod360.pl | ✆ +48 534 34 34 00. | W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, oferujemy konsultacje on-line.

X